Razno

Multimedija zajema fotografiranje, snemanje in računalniško obdelavo glasbe in video vsebin. Naši dijaki programa Elektrotehnik in Tehnik računalništva se prvič srečajo z multimedijo v prvem letniku, kjer se seznanijo z osnovami iz vseh področij. Multimedija se je razvila iz elektrotehnike. Zato dijakom tega programa ob koncu 2. letnika ponudimo možnost izbire modulov iz področja multimedije (realizacija je odvisna od števila interesentov). Dijaki, ki se za te module odločijo, se tako v 3. in 4. letniku z multimedijskimi vsebinami podrobneje seznanijo. Multimedijske vsebine v okviru izbirnih modulov v 4. letniku spoznavajo tudi dijaki tehnika računalništva.