Razno

Dijaki, ki si boste izposodili učbenike iz učbeniškega sklada, jih boste lahko prevzeli v šolski knjižnici po naslednjem vrstnem redu:

  1. letnik
  • ponedeljek, 2. 9. 2019: od 11.30 do 13.30
  • torek, 3. 9. 2019: od 8.00 do 13.00
  1. letnik
  • sreda, 4. 9. 2019: od 8.00 do 13.00
  1. letnik
  • četrtek, 5. 9. 2019: od 8.00 do 13.00
  1. letnik, 1. in 2. letnik PTI
  • petek, 6. 9. 2019: od 8.00 do 13.00

Ob prevzemu imejte s seboj dokazilo o plačilu (potrjen odrezek položnice ali računalniški izpisek). Brez tega dokazila učbenikov ne morete dobiti!

Vljudno vas prosim, da se dosledno držite urnika izposoje. Prevzem učbenikov za tiste, ki morda učbenikov ne boste mogli prevzeti v za vas predvidenem terminu, bo mogoč od ponedeljka, 9. 9. 2019 do najkasneje 10. 10. 2019.

Seznam učbenikov v učbeniškem skladu in delovnih zvezkov si lahko pogledate tukaj.