Razno

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 30. 1. 2018 objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/19. Cilj je zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev, spodbujanje vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost ali zanj ni dovolj zanimanja, ter promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Štipendija znaša 100 EUR mesečno. Možnost pridobitve štipendije bodo imeli tudi dijaki, ki bodo v šoslkem letu 2018/19 obiskovali  1. letnik srednjega poklicnega programa elektrikar. Vloga za pridobitev se odda do 20. 9. 2017.

Posebnosti:

  • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
  • ravno tako ne vpliva na višino dohodnine;
  • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice.

Vse informacije so na voljo na spletni strani Sklada, na e-naslovu oz. na tel. št. 01 434 15 81.