Razno

V okviru projekta Erasmus+ bomo kandidirali za sredstva s katerimi bi nekaterim dijakom omogočili opravljanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcu v tujini (npr. na Portugalskem, v Nemčiji). S predprijavo želimo pridobiti število zainteresiranih dijakov.

Več o predprijavi in izkušnjah dijakov, ki so že v preteklih letih že opravljali PUD v tujini (Nemčiji, Italiji, na Portugalskem), si preberite tukaj.