Razno

Dijaki zaključnih letnikov, ki se boste vpisovali v visokošolske programe, si morate za elektronsko prijavo urediti digitalno potrdilo.

Digitalno potrdilo SIGEN-CA si boste lahko uredili v sredo, 13. 12. 2017, ko pridejo na šolo predstavniki Upravne enote Maribor, da bodo pobrali izpolnjene zahteve za izdajo potrdila. Če v tem času ne boste prinesli potrebne dokumentacije, si boste morali potrdilo urejati sami na Upravni enoti.

Dijaki morate imeti:

  • izpolnjen obrazec (https://www.sigen-ca.si/dokumenti/Gen-Fiz-DP-2.6.pdf), pazite predvsem na točnost EMŠO podatka in e-poštnega naslova (šolskega naslova @sers.si ne smete uporabite) – obrazec izpolnite na računalniku, natisnete in podpišete, če ga izpolnjujete na roko pišite z velikimi tiskanimi črkami in
  • osebni dokument (potni list ali osebno izkaznico).

Dijaki v skladu s spodnjim razporedom pridete v učilnico C2. Urejanje digitalnega potrdila je brezplačno. Tudi mladoletni dijaki sami podpišete obrazec in ga oddate, podpis zakonitega zastopnika ni potreben.

Oddelek
Termin
4.ar
10.45
4.at
10.50
4.ag
10.55
4.cr
11.05
4.bt
11.10
2.d
11.15
4.br
11.20