Razno

Dijaki zaključnih letnikov, ki se boste vpisovali v visokošolske programe, si morate za elektronsko prijavo urediti digitalno potrdilo.

Digitalno potrdilo SIGEN-CA si boste lahko uredili v sredo, 13. 12. 2017, ko pridejo na šolo predstavniki Upravne enote Maribor, da bodo pobrali izpolnjene zahteve za izdajo potrdila. Če v tem času ne boste prinesli potrebne dokumentacije, si boste morali potrdilo urejati sami na Upravni enoti.

Dijaki morate imeti:

  • izpolnjen obrazec (https://www.sigen-ca.si/dokumenti/Gen-Fiz-DP-2.6.pdf), pazite predvsem na točnost EMŠO podatka in e-poštnega naslova (šolskega naslova @sers.si ne smete uporabite) – obrazec izpolnite na računalniku, natisnete in podpišete, če ga izpolnjujete na roko pišite z velikimi tiskanimi črkami in
  • osebni dokument (potni list ali osebno izkaznico).

Dijaki v skladu s spodnjim razporedom pridete v učilnico C2. Urejanje digitalnega potrdila je brezplačno. Tudi mladoletni dijaki sami podpišete obrazec in ga oddate, podpis zakonitega zastopnika ni potreben.

Oddelek Termin
4.ar10.45
4.at10.50
4.ag10.55
4.cr11.05
4.bt11.10
2.d11.15
4.br11.20