Dosežki arhiv

Elektro Maribor je danes podelil nagrade za odličnost in odlične dosežke v izobraževanju trem najboljšim dijakom SERŠ-a preteklega šolskega leta: Marku Kužnerju, Janiju Kauklerju in Luki Kobaleju.

Priznanja sta dijakom podelila g. mag. Boris Sovič, predsednik uprave Elektra Maribor, in ga. Irena Srša Žnidarič, ravnateljica Srednje elektro-računalniške šole Maribor. Ob čestitkam nagrajencem sta pohvalila dosežke dijakov in jim zaželela uspeha, energije in motivacije za nadaljnje korake na poti odličnosti. Najboljši dijak je prejel zlati znak odličnosti in nagrado v višini 300 EUR, drugi srebrni znak odličnosti in nagrado v višini 200 EUR, tretjeuvrščeni pa bo prejel bronasti znak in nagrado v višini 100 EUR.

G. mag. Boris Sovič, predsednik uprave Elektra Maribor, je ob tem o vzpodbujanju odličnosti pri mladih povedal: »Širjenje energetske odličnosti je usmeritev, ki si jo Elektro Maribor prizadeva udejanjiti na vseh področjih svojega delovanja. Zavedamo se pomena kakovostnega izobraževanja in spodbujanja odličnih dosežkov že med srednješolci. Najboljše dijake vseh srednjih elektro šol na našem oskrbnem območju zato tudi nagrajujemo. Danes nagrajujemo odlične dosežke najboljših dijakov Srednje elektro-računalniške šole Maribor. Čestitke nagrajencem in pohvale za impresivne uspehe. Odličnost v šolskem in obšolskem delu naj bo njihov cilj tudi nadalje.«

Ga. Irena Srša Žnidarič, ravnateljica Srednje elektro-računalniške šole Maribor, je povedala: »V Srednji elektro računalniški šoli Maribor je veliko dobrih in odličnih dijakov. Naša letošnja elita pa so trije:

  • Marko Kužner ali dijak, ki je najboljši programer SERŠ-a. Razen tega je odličnjak, raziskovalec, športnik, zanima ga podjetništvo, robotika in še marsikaj. Na državnem, evropskem in svetovnem nivoju dosega  vrhunske rezultate.
  • Jani Kaukler, odličnjak in raziskovalec na področju elektronike, programer z vrhunskimi uspehi na področju matematike.
  • Luka Kobale, odličnjak. V timu s sošolcem sta pripravila več raziskovalnih nalog. Razen tega je dosegel vrhunske rezultate na tekmovanjih iz matematike, angleščine in slovenščine.

Vsi trije so prakso opravljali v tujini in si tako pridobili še dodatne izkušnje in dodano vrednost v mozaiku njihovih uspehov.«

Izjava za javnost