Razno

Dijaki, ki si boste izposodili učbenike iz učbeniškega sklada, jih boste lahko prevzeli po naslednjem vrstnem redu:

1. letnik
ponedeljek, 4. 9. 2017 – od 8.00 do 13.00
torek, 5. 9. 2017 – od 8.00 do 13.00
2. letnik
sreda, 6. 9. 2017 – od 8.00 do 13.00
3. letnik
četrtek, 7. 9. 2017 – od 8.00 do 13.00
4. letnik, 1. in 2. letnik PTI
petek, 8. 9. 2017 – od 8.00 do 13.00

Ob prevzemu imejte s seboj dokazilo o plačilu (potrjen odrezek položnice ali računalniški izpisek). Brez tega dokazila učbenikov dijaki ne morejo dobiti!