Dogodki

Nagovor ravnateljic

1. september 2017 je prvi srednješolski dan, ki za vas pomeni bistveno prelomnico v življenju. Postali boste SERŠ-evci, postopno boste sprejeli naše vrednote:

  • razvijati radovednost,
  • redno obiskovati učni proces,
  • se spoštljivo vesti do sošolcev, profesorjev in vseh zaposlenih,
  • čuvati šolske prostore in opremo ter
  • odgovarjati za svoje odločitve in dejanja.

Ugotovili boste, v čem ste dobri in kakšne so vaše sanje. Širili boste svoje možnosti in meje, kajti naša šola vlaga veliko sredstev v urejanje prostorov in nakup sodobne opreme. Želim vam, da z učenjem dosežete zastavljene srednješolske cilje, da vztrajate pri svoji izbrani poti, ki bo marsikdaj tudi težka, saj ste v šoli v območju »moram«, tisto »fajn« za zvečer, vikende, počitnice in praznike pa si morate prislužiti.

Še zaključna misel. »Povprečnost ni dovolj, razvijajte svoje talente in se zanašajte predvsem na notranjo motivacijo. Učenje je vaša odgovornost, saj ste stopili na pot odraščanja. Vaše pravice sledijo vašim odgovornostim. Ravnajte tako, da boste nekoč dobri praktiki, odlični raziskovalci, morda znanstveniki, predvsem pa odgovorni in dobri ljudje.«

Naj vam učenje in znanje ostaneta ali pa na novo postaneta vrednoti, saj v SERŠ-u Uspeh ni naključje, kot pravi naš slogan.

Želim vam veliko uspeha in da današnji prvi šolski dan v SERŠ-u s svojimi razredničarkami oz. razredniki preživite čim lepše.