Sprejem 1. letnikov

Nagovor ravnateljic 1. september 2017 je prvi srednješolski dan, ki za vas pomeni bistveno prelomnico v življenju. Postali boste SERŠ-evci, postopno boste sprejeli naše vrednote: razvijati radovednost, redno obiskovati učni proces, se spoštljivo vesti do sošolcev, profesorjev in vseh zaposlenih, čuvati šolske prostore in opremo ter odgovarjati za svoje odločitve in dejanja. Ugotovili boste, v…