Dogodki

V okviru interesnih dejavnosti so si dijaki 4. letnika smeri elektrotehnika preizkusili svoje moči na pohodu in opravili ogled podjetja IZOELEKTRO v Limbušu.

V uvodni predstavitvi je bila dijakom predstavljena organizacija dela, pogled v načrtovanje in preizkušanje novih izdelkov, proizvodnja in nazadnje še prodaja izdelkov. V proizvodnji, podjetje se ukvarja z načrtovanjem in izdelavo različnih vrst izolatorjev ter odvodnikov prenapetosti, so dijaki lahko potrdili svoje v šoli naučeno znanje o dobri organizaciji dela, strokovnosti, načrtovanju izdelkov, skrbi za varnost in zaščito pri delu, skrbi za čisto okolje, … Podjetje ni bilo izbrano naključno, temveč kot primer dobre prakse, saj razpolaga z lastnim razvojem, visokonapetostnim laboratorijem, patentiranimi izdelki, potrjenima certifikatoma ISO 9001 in ISO 14001, ki potrjujeta njihovo strokovnost in skrb za okolje.