Razno

Razporeditev prejetih prijav po programih:

Vpis – 2. krog

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je posredovalo omejitve za sprejem na programe v 2. krogu:

 • program Računalnikar: točke iz ocen 130,
 • program Tehnik računalništva: točke iz ocen 137, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 82,
 • program Elektrikar: točke iz ocen 115, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 65,
 • program Elektrotehnik: točke iz ocen 117, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 101,
 • program Tehniška gimnazija: točke iz ocen 154

Meje za vpis za vse srednje šole

Kandidati boste sklepe o sprejemu oz. informacijo o programu, v katerega ste bili sprejeti v 2. krogu prejeli v četrtek, 29. 6., ob 11.00 (kandidati, ki ste bili v 1. krogu prijavljeni v programe elektrikar, računalnikar, elektrotehnik in tehniška gimnazija) in ob 11.30 (kandidati, ki ste bili v 1. krogu prijavljeni v program tehnik računalništva). Kandidati, ki ste bili sprejeti na drugo šolo, se morate nato vpisati na drugi šoli najkasneje do petka, 30. 6. 2023. Kandidati, ki niste bili sprejeti na nobeno od želja, se lahko vpišete v 3. krogu v šole, ki bodo imela še prosta mesta. Prosta mesta bo MVI objavilo v ponedeljek, 3. 7. 2023. Vpis urejate na šoli, na katero se želite vpisati.

Kandidati, ki ste v 1. krogu kandidirali na drugi srednji šoli in ste bili v 2. krogu sprejeti na SERŠ, se vpišete v petek, 30. 6. 2023, med 9.00 in 11.00:

 • Maja Kirbiš, Smetanova 6 – program tehnik računalništva 
 • Iris Arbeiter, Gosposvetska 9 – tehniška gimnazija in elektrotehnik
 • Lara Jug, Gosposvetska 9 – elektrikar, računalnikar 

 

Vpis 2023/2024 – 1. krog

Omejitve v 1. krogu vpisnega postopka:

 • Tehniška gimnazija: 152 točk
 • Tehnik računalništva: 138 točk
 • Elektrotehnik: 122 točk
 • Računalnikar: 118 točk
 • Elektrikar: 104 točke in 82 % pri nacionalnih preverjanju znanja (matematika + slovenščina)

Pojasnila in komentarji

 • V ponedeljek, 19. 6. 2023, smo vsem kandidatom poslali priporočeno po pošti na ime učenca obvestilo o sprejemu oz. nesprejemu. Sprejeti učenci prejmejo sklep o sprejemu in dve potrdili o vpisu. Nesprejeti učenci pa poleg sklepa o nesprejemu vso potrebno dokumentacijo za 2. krog. Ker je potrebno dokumentacijo za 2. krog oddati najkasneje do petka, 23. 6., do 11.00, prosimo, da pošto v najkrajšem možnem času dvignete. Če dokumentacije do navedenega roka ne posredujete, ne morete sodelovati v 2. krogu vpisnega postopka.
 • Dokumentacija za 2. krog (za nesprejete kandidate v 1. krogu):
 • Dodatne informacije prejmete pri svetovalnih delavkah:
  • za program tehniška gimnazija in elektrotehnik Iris Vinko (),
  • za program računalnikar in elektrikar Lara Jug (),
  • za program tehnik računalništva Maja Kirbiš ().

 

Informacije

Rokovnik – pomembni datumi

Razpis za šolsko leto 2023/2024

Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa
Prijavnica za vpis v začetni letnik srednje šole

 

Datumi vpisnega postopka 2023/2024

 • do 3. 4. 2023 – sprejem prijav na srednji šoli (način oddajanja prijav: kandidati sami pošljejo vpisnico priporočeno po pošti ali pošiljanje prijavnic organizira OŠ)
 • 7. 4. 2023 do 14.00 – javna objava števila prijav na spletnih straneh MIZŠ
 • 24. 4. 2023, do 14.00 – rok za morebiten prenos prijav na drugo šolo ali v drug program
 • do 29. 5. 2023 – obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa pisno po pošti
 • med 16. 6. in 21. 6. 2023 – vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka skladno z navodili, ki jih poste prejeli po pošti; odstopanja od navedenega datuma v obvestilu, ki ga boste po pošti prejeli do 29. 5. 2023 niso mogoča
 • do 16. 6., do 8.00 vsi prijavljeni učenci po e-pošti posredujejo kopije spričeval 7., 8. in 9. razreda in drugo vpisno dokumentacijo. E-naslov za pošiljanje je naveden v obvestilu, ki so ga učenci prejeli po pošti.
 • do 21. 6. bodo prijavljeni učenci priporočeno po pošti obveščeni o rezultatih 1. kroga, podatkov o sprejetih kandidatih po telefonu oz. e-pošti ne bomo posredovali.
 • 23. 6. 2023 do 15. ure – prijava kandidatov za morebitni 2. krog izbirnega postopka (v primeru omejitve vpisa)
 • 29. 6. 2023 ob 15.00 – objava rezultatov 2. kroga

 

Vpis 2023/2024

OBVESTILA:
UČBENIŠKI SKLAD IN UČNA GRADIVA:

Kontaktna oseba: šolska knjižničarka Anastazija Brkljačič (, 02 234 19 34)

MALICA:

Prijava na malico
Preberi več

Kontaktna oseba: organizator šolske prehrane Daniel Veselič (, 02 234 19 15)

OBRAZCI:
ORODJE:

Seznam potrebnega orodja in delovne opreme:

PONUDBE ORODJA RAZLIČNIH PONUDNIKOV, navedene po abecednem vrstnem redu – kandidati ne rabite kupiti orodja pri enem od spodaj naštetih ponudnikov. Orodje lahko kupite tudi drugje oz. uporabite orodje, ki ga imate doma, če ustreza specifikacijam na seznamu.

Kontaktna oseba: organizator praktičnega pouka Benjamin Vergles (, 02 234 19 21)

STATUSI

Učenci, ki ste imeli v OŠ Odločbo otroka s posebnimi potrebami si morate za srednjo šolo urediti novo odločbo.

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

 

[ssba_hide]