Razno

Dijaki zaključnih letnikov, ki se boste vpisovali v visokošolske programe, si morate za elektronsko prijavo urediti digitalno potrdilo.

Digitalno potrdilo SIGEN-CA si boste lahko uredili v sredo, 11. 1. 2017, ko pridejo na šolo predstavniki Upravne enote Maribor, da bodo pobrali izpolnjene zahteve za izdajo potrdila. Če v tem času ne boste prinesli potrebne dokumentacije, si boste morali potrdilo urejati sami na Upravni enoti.

Dijaki morate imeti:

Dijaki v skladu s spodnjim razporedom pridete v učilnico C6. Urejanje digitalnega potrdila je brezplačno. Tudi mladoletni dijaki sami podpišete obrazec in ga oddate, podpis zakonitega zastopnika ni potreben.

Oddelek Termin
4.ag 10.50
4.br 10.55
4.bt 11.00
4.ar 11.10
4.at 11.15
2.d 11.20