“OSVOJIMO PRIHODNOST SKUPAJ”

ali »LET’S CONQUER THE FUTURE TOGETHER« je naslov našega projekta, ki ga je nacionalna agencija CMEPIUS v okviru programa ERASMUS+, 11. junija 2014 potrdila in nam s tem omogočila prvo mednarodno sodelovanje, v okviru katerega dijaki opravljajo praktično usposabljanje pri delodajalcu v tujini.
Mednarodni program Erasmus+ je nov program evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Program Erasmus+ je Evropska komisija formalno sprejela novembra 2013, za programsko obdobje 2014 do 2020 in pokriva več področij, ki so objavljeni na spletni strani nacionalne agencije CMEPIUS.
Naša šola se je prijavila na razpis s področja KA1-VET oz. Ključni ukrep 1 – Učna mobilnost posameznikov, katerega rok prijave je bil 24. marec, 2014 in bil 11. junija 2014 tudi odobren.
Priprave na prijavo projekta so se pričele že v začetku novega šolskega leta 2013/2014, ko nas je vodila želja po novih izzivih samostojnega SERŠ-a. Že v novembru se je pričelo prvo usposabljanje in v naslednjih petih usposabljanjih so se predstavile novosti obetavnega evropskega programa.
Kot prijavitelji smo si izbrali dva tuja partnerja. Prvi partner, agencija«Go-for-Europe«, ki deluje v okviru Baden-Württembergischer Industrie- und Handelskammertag e.V. iz Stuttgarta, Nemčija ( Obrtno-podjetniška zbornica dežele Baden-Württemberg) in FORTES Impresa Sociale Srl iz Vicenze, Italija (organizacija partnerskih izmenjav v okviru Erasmus+). Kakor hitro je bil naš projekt potrjen, smo pričeli z izborom dijakov, ki so opravljali PUD v Stuttgartu, kar pa na začetku ni bilo tako enostavno. Dijaki so morali imeti odlično znanje nemščine in biti pripravljeni za tri tedne zapustiti varen dom. Vendarle se je deset odličnih dijakov odločilo za nove izzive, ki jih na SERŠu dijaki še niso doživeli. Tako smo z bodočimi udeleženci na začetku poletnih počitnic morali napisati življenjepis – Europass CV, v nemščini, seveda, na podlagi katerega so bili dodeljeni ustreznemu delodajalcu. Odhod v Stuttgart: 5. oktober, 2014 za dolge tri tedne.
dijaki v Stuttgartu

1. februar 2015 je datum, ko se bo 10 dijakov s spremljevalci odpravilo v Italijo, našemu drugemu partnerju. Izbor dijakov je sicer za nami, življenjepisi, tokrat v angleščini, oddani in vsi smo že v pričakovanju novih izzivov. Za razliko od Nemčije, bodo v Italiji opravljali delo pri delodajalcu zadnjih štirinajst dni projektnega obdobja, prvi teden pa je namenjen kulturnemu in družbenemu dogajanju. Dodali bomo še vsebine ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) ali »evropski sistem prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju«. To so priporočila in orodja, s katerim želi Evropska komisija med drugim povečati preglednost medsebojnih dogovorov v projektih mobilnosti ter dejavnosti v večji meri usmeriti na učenje in pričakovane rezultate oz. učne izide.
Ob koncu posamezne mobilnosti dijaki prejmejo tudi mednarodno potrdilo Europass Mobility, dokument, v katerem so zapisane vsebine dela pri delodajalcu. Dokument je trajen in služi kot dobra referenca pri iskanju delovnega mesta. Prav tako se jim v tekočem šolskem letu priznajo vsebine PUD in OIV v celoti.
To pa še ni vse.
Tako, kot smo zaprosili za partnerstvo agenciji v Nemčiji in Italiji, so tudi nas za partnerstvo zaprosili nekateri tuji prijavitelji. Odločili smo se za partnerstvo prijavitelju iz Turčije in Italije, saj so bile njihove vsebine s področja elektrotehnike in računalništva za našo šolo nadvse zanimive. V mesecu maju in juniju 2015 gostimo 12 učiteljev iz Turčije, ki se bodo v času 12-dnevnega bivanja v Mariboru usposabljali na področju računalništva, spoznavali lokalno skupnost in se družbeno ter kulturno izpopolnjevali. Skrb za njihovo strokovno izpopolnjevanje bodo prevzeli naši učitelji računalništva, preostale vsebine pa si bomo učitelji in zaposleni porazdelili.
Istočasno se bo izvajala mobilnost še enega partnerja, tokrat ponovno iz Italije, ki v Maribor pošilja okoli 8 dijakov na 5-tedensko praktično usposabljanje pri delodajalcu. Vsa organizacija je v naših rokah in potrudili se bomo, da jim ponudimo najboljše.
Tudi v tem šolskem letu se bo naša šola prijavila na razpis Erasmus+, mobilnost dijakov in usposabljanje šolskega osebja. Rok oddaje nove prijave je 4. marec 2015.

Koordinatorica projekta na SERŠ-u: Suzana Rehberger

UTRINKI Z MOBILNOSTI V STUTTGARTU

Potovanje v Stuttgart in domov z vlakom. Potovanje je trajalo 12 ur v eno smer. V času bivanja v Stuttgartu so strojevodje stavkali in s tem ohromili promet na tirnicah.

Bivanje v Kolpingovem domu in prosti čas

Internet na prostem

Dijaki so opravljali praktično usposabljanje pri naslednjih delodajalcih: CAVERION, VALEO, HP, OKU SYSTEMS, SCHULER PRESSEN, STIHL, EYETI SYSTEMS, LAPP