Dogodki

V ponedeljek, 3. 10. 2016 je v Srednji elektro-računalniški šoli Maribor potekala tiskovna konferenca ob 60ti obletnici ustanovitve Tehniške srednje šole (TSŠ) v Mariboru, kateri neposredni naslednici sta SERŠ in TŠC Maribor.

Maribor je bil leta 1956 največje in najbolj razvito industrijsko središče v Sloveniji. Ustanovitev TSŠ v Mariboru je bila, poleg zagotavljanja prepotrebnega kadra mestu,  tudi temelj za ustanavljanje nekaterih drugih strokovnih srednjih šol in korak k  nastanku Višje tehniške šole leta 1969. Slednja je leta 1975 prerasla v Visoko tehniško šolo. V sklopu ustanovljene Univerze v Mariboru pa se je razvila v dve samostojni fakulteti – Fakulteto za elektrotehniko računalništvo in informatiko (FERI) ter Fakulteto za Strojništvo (FS).

Šestdeset let po prvi tehniški šoli imamo v Mariboru srednje, visoko, univerzitetno in podiplomsko izobraževanje strojnikov in elektrotehnikov, dveh najbolj deficitarnih poklicnih  področij v našem okolju. O kvaliteti izobraževanja, tudi splošnega, v obeh naslednicah TSŠ govori podatek o uspešnosti njenih dijakov na državnih in svetovnih tekmovanjih.

Predstavitev SERŠ-a