Razno

Med 27. 8. in 29. 8. 2016 je potekala Delavnice robotike za osnovnošolce. Delavnice se je udeležilo 14 učencev.

Prvi dan so pod mentorstvom Milana Iviča spoznavali Arduino, ki je eden najširše uporabljenih elementov v robotiki in ga večina ekip na svetovnih prvenstvih uporablja kot osnovo za delo njihovih robotov. V delavnici so učenci spoznali Arduino UNO in okolje v katerem programirajo Arduino. Ustvarili so nekaj osnovnih vezij v katerih so Arduino uporabili.

Drugi in tretji dan so pod mentorstvom Mirana Waldhütterja spoznavali programsko orodje za simulacijo robotov, ki je prosto dostopno na spletu. Programsko orodje CoSpace simulator se uporablja na tekmovanjih RoboCup v kategoriji CoSpace v kateri so naši dijaku tudi izjemno uspešni na svetovni ravni.  Pri delu v delavnici je pomagal tudi dijak Klemen Hercog, ki je letos v SERŠ TEAM-u na svetovnem prvenstvu osvojil priznanje Best Strategy in je tako učence usmerjal s pridobljenimi izkušnjami na svetovni ravni.

Vsi učenci so zadane naloge uspešno izpolnili.