Razno

Malico na šoli organizira Dijaški dom Maribor. Mesečni jedilnik je objavljen v jedilnici in na spletni strani šole. Delitev malice poteka v jedilnici šole 4., 5. in 6. šolsko uro po urniku. Dijaki dnevno izbirajo med petimi meniji: hladni in topli mesni, hladni in topli vegetarijanski ter dunajski zrezek s prilogo (po željah dijakov). Dijaki se naročijo za obrok za en dan naprej z dijaško izkaznico preko elektronskega terminala izvajalca šolske prehrane in plačajo vsak obrok, ki ga naročijo. Dijak se lahko odloči in je samo takrat v tednu, ko mu jedilnik ustreza. Šolsko malico lahko koristijo tisti dijaki, ki so oddali Prijavnico na šolsko prehrano, ki je objavljena na šolski spletni strani ali jo dobite v tajništvu. Če tega še niste storili, prijavnico oddajte do petka, 9. 9. 2016 do 12.00 v tajništvo šole. Pravico do šolske malice imajo tudi tisti dijaki, ki jim subvencija ne pripada. V tem primeru je cena malice 2,42 €. Denar si naložite na dijaško izkaznico v jedilnici pri strežnem osebju.

Šola podatke o subvenciji prejme od Centra za socialno delo preko aplikacije MIZŠ in jih dnevno posodablja. Do subvencije so upravičeni dijaki, ki imajo urejeno odločbo o otroškem dodatku ali štipendiji in ne presegajo določenega cenzusa.

Več informacij najdete na spletni strani šole pod rubriko Malice.

V primeru vprašanj ali težav se dijaki in starši obrnite na organizatorico šolske prehrane na šoli go. Suzano Lukman v tajništvu šole, na tel. št. 02 / 234 19 10, ali e-mail: .