Šolska malica

Malico na šoli organizira Dijaški dom Maribor. Mesečni jedilnik je objavljen v jedilnici in na spletni strani šole. Delitev malice poteka v jedilnici šole 4., 5. in 6. šolsko uro po urniku. Dijaki dnevno izbirajo med petimi meniji: hladni in topli mesni, hladni in topli vegetarijanski ter dunajski zrezek s prilogo (po željah dijakov). Dijaki…