Dosežki arhiv

Elektro Maribor je trem najboljšim dijakom SERŠ-a (Jernej Frangež, Uroš Štok in Rene Hlade) že tradicionalno podelil nagrade za odličnost in odlične dosežke v izobraževanju .

V petek, 1. julija 2016 je Elektro Maribor že tradicionalno podelil nagrade za odličnost in odlične dosežke v izobraževanju najboljšim dijakom SERŠ-a. Priznanja sta dijakom podelila mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor, in Irena Srša Žnidarič, ravnateljica Srednje elektro-računalniške šole Maribor. Oba sta mnenja, da je odličnost v znanju pri mladih izjemno pomembna in da jo je potrebno spodbujati na več ravneh. Jernej Frangež je prejel zlati znak odličnosti in nagrado v višini 300 €, Uroš Štok, ki je na podelitvi manjkal zaradi udeležbe na svetovnem tekmovanju iz robotike, je prejel srebrni znak odličnosti in nagrado v višini 200 € in Rene Hlade bronasti znak in nagrado v višini 100 €.

Nagrajenci:

1.nagrada: Jernej Frangež

Je dijak, ki se zaveda, da je elektrotehnika hitro razvijajoča se panoga, kar je dokazal s svojimi odličnimi raziskovalnimi nalogami s področja elektronike. V letošnjem šolskem letu je za svoje raziskovalno delo izdelal nalogo na temo pametne hiše in z njo osvojil 1. mesto ter zlato priznanje. V lanskem šolskem letu se je ukvarjal s primerjavo delovanja pogona, krmilja in ekološke naravnanosti pralnih strojev za domačo uporabo, za kar je prejel nagrado dr. Brede Žerjal, 1. mesto ter zlato priznanje. Skrbi tudi za prenos strokovnega znanja na osnovnošolce, šolo predstavlja na strokovnih tekmovanjih in predstavitvah, prakso pa je letos v okviru Erasmus+ opravljal v Italiji. Ukvarja se tudi s fotografijo in konstruiranjem električnih koles.

2. nagrada: Uroš Štok

Je dijak programa tehnik računalništva, je dober programer, kar je dokazal na številnih tekmovanjih. Tako je osvojil 3 mesto na svetovnem prvenstvu RoboCup 2015 na Kitajskem in na mednarodnem tekmovanju RoboCup 2016 na Slovaškem. Na Startup vikendu v Novem mestu je s skupino sotekmovalcev dosegel 1. mesto z aplikacijo izboljšave prometa za podjetje Marprom.

3. nagrada: Rene Hlade

Je dijak programa elektrotehnike, skrbi za ozvočenje in svetlobno tehniko vseh prireditev SERŠ-a. Kot tonski tehnik pomaga tudi pri ozvočenju prireditev v Mariboru in Rušah. Ekipa v izdelavi električnega kolesa, v kateri je sodeloval in tekmoval, je dosegla 1. mesto v konkurenci s študenti.