Razno

Nekateri dijaki so imeli v tekočem šolskem letu možnost opravljanja praktičnega usposabljanja pri delodajalcu v Italiji ali na Portugalskem.

Tudi v prihodnjem šolskem letu se bodo dijaki imeli možnost prijaviti na razpis za opravljanje PUD-a v tujini, ker smo tudi za prihodnje šolsko leto dobili odobrena finančna sredstva v okviru projekta Erasmus+.

Več o letošnjih izkušnjah dijakov si lahko preberete tukaj.