Dosežki arhiv

Tekmovali so dijaki srednjih poklicnih šol, srednjih tehniških in strokovnih šol ter gimnazijci. Vseh udeležencev je bilo 108.

Rezultati po kategorijah:

GIMNAZIJA

1. letnik
1. Jan NIPIČ
2. Nejc GOŠNJAK
3. Jure PLEJIĆ (1. ag)
Prvi trije tekmovalci bodo dobili bronasto priznanje.

2. letnik
1. Manduša ALEKSIĆ PETER (2. ag)
2. Erik KONE (2. ag)
3. Rok MIHAILOVIĆ KRPAN (2. ag)
Prvi tekmovalec bo dobil bronasto priznanje.

3. letnik
1. Matjaž ŠKRLEC
2. Mihael ZOTLER
3. Kristijan de BREE
Prvi tekmovalec bo dobil bronasto priznanje.

4. letnik
1. Gregor ŠTEFANIČ
2. Primož JELENKO
3. Matjaž KAJBA
Prvi trije tekmovalci bodo dobili bronasto priznanje.

SREDNJI STROKOVNI PROGRAMI
1. letnik
1. Aleks ČOKLC, 1. ct
2. Mark VINTAR, 1. ct
3. Andraž POTOČNIK, 1. bt

Poleg zgoraj naštetih bodo dobili bronasto priznanje še: Dominik FOSCHINI (1. ct), Maj GUNGL (1. bt), Mitja KRANER (1. bt), Miha KAJZER (1. dr), Sani SMAJIĆ (1. ct), Avgust SAKELŠEK (1. at), Nik DOMAJNKO (1. ar), Matevž FRANGEŽ (1. at), Matic HERGA (1. ar) in Nejc PODVRATNIK (1. ar).

2. letnik
1. Jani PRESKAR (2. at)
2. Kevin KNEDL (2. bt)
3. Jan GORNJEC (2. at)
Poleg zgoraj naštetih bodo dobili bronasto priznanje še Nejc FIRBAS (2. br), Igor KEPE (2. at), Matjaž ČELAN (2. cr), Klemen NAPAST (2. ar), Mihael BREZNIK (2. cr), Jan Alojz GAČNIK (2. ar), Mitja POLNER (2. ar) in Patrick KAČIČ (2. dr).

3. letnik
1. Benjamin DVORŠAK (3. at)
2. Niko MESARIČ (3. br)
3. Leonard FIŠER (3. br)
Poleg zgoraj naštetih bodo dobili bronasto priznanje še: Primož SMOGAVEC (3. bt), Aleš PAJTLER (3. bt), Primož GREBENC (3. cr), Ermin RAHMANOVIĆ (3. at), Marko KUŽNER (3. br), Matic VIPOTNIK (3. ar) in Luka KOBALE (3. ar).

4. letnik
1. David VIDOVIČ (4. br)
2. Janez JEŽ (4. cr)
3. Simon ŠLEBINGER (4. ar)
Prvi trije tekmovalci bodo dobili bronasto priznanje.

POKLICNI PROGRAMI
1. letnik
1. Martin FERK (1. bp)
2. Boris ŽVAJKER (1. bp)
3. Tilen NEDELJKO (1. ap)
Prvi trije tekmovalci bodo dobili bronasto priznanje.