Razno

Dijaki zaključnih letnikov, ki se boste vpisovali v visokošolske programe, si morate za elektronsko prijavo urediti digitalno potrdilo.

Digitalno potrdilo SIGEN-CA si boste lahko uredili v sredo, 16. 12. 2015, ko pridejo na šolo predstavniki Upravne enote Maribor, da bodo pobrali izpolnjene zahteve za izdajo potrdila. Dijaki morate imeti:

Dijaki v skladu s spodnjim razporedom pridete v učilnico C8. Urejanje digitalnega potrdila je brezplačno. Tudi mladoletni dijaki sami podpišete obrazec in ga oddate, podpis zakonitega zastopnika ni potreben. Če v navedenem terminu obrazca ne boste oddali, si morate digitalno potrdilo urediti sami.

Oddelek Termin
4.ag 10.15
4.at 10.20
2.d 10.25
4.ar 10.30
4.cr 10.35
4.br 10.40