Razno

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil razpis za dodelitev štipendije za deficitarne poklice. Prijavijo se lahko dijaki programov računalnikar, elektrikar, tehnik računalništva in elektrotehnik.

Vlogo lahko oddate od 11. 9. 2015 od 9. ure dalje. Vloge, oddane pred začetkom roka za prijavo, bodo zavržene. Vlogo pošljete priporočeno po pošti na naslov Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 198. javni razpis«.

 

Razpis in vloga