Razno

Vloga za štipendijo za deficitarne poklice

Na zgornjo povezavo kliknite z desnim gumbom na miški in izberite “Shrani povezavo kot…”, da shranite vlogo na lokalni računalnik. Le tako bo možno izpolnjevanje vloge.

Vloge pošljete priporočeno ali priporočeno s povratnico po pošti na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, SI – 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 194. javni razpis«.

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za štipendiranje izbrani po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, glede na datum in uro vložitve posamezne popolne vloge, do porabe sredstev. Ker je interesentov za štipendije dosti, svetujemo, da zainteresirani dijaki pošljete prijavo pošljete v najkrajšem možnem času.