Razno

Objavljen je razpis štipendij za deficitarne poklice. Štipendijo lahko štipendijo pridobijo dijaki, ki se izobražujete v naslednjih programih: elektrikar, računalnikar, tehnik računalništva in elektrotehnik. Celotni seznam deficitarnih poklicev

Štipendija za deficitarne poklice znaša 100 EUR mesečno. Razdelili bodo do 1000 štipendij. Štipendijo je možno združevati z nekaterimi štipendijami, npr. z državno, Zoisovo in drugimi štipendijami, ni pa združljiva npr. s kadrovsko štipendijo, zato naj vlagatelji, ki prejemajo druge štipendije, pred vložitvijo vloge pozanimajo o združljivosti obstoječe štipendije s štipendijo za deficitarne poklice pri obeh štipenditorjih.

PRIJAVA

Vlogo za prijavo lahko pošljete v ponedeljek, 24. 8. 2015, po 9.00 uri na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij (https://www.sklad-kadri.si/). Vloge pošljete priporočeno po pošti ali vložite osebno na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 194. javni razpis«.

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za štipendiranje izbrani po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, glede na datum in uro vložitve posamezne popolne vloge, do porabe sredstev. Ker je interesentov za štipendije dosti, svetujemo, da zainteresirani dijaki pošljete prijavo še isti dan v najkrajšem možnem času od objave obrazca (24. 8., ob 9.00).

Preberite si Razpis za pridobitev štipendije