Razno

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nam je posredovalo soglasja k omejitvi vpisa in povečanem obsegu vpisa za šolsko leto 2015/16.

Ministrstvo je omejilo vpis v program:

Računalnikar na 26 mest. Prijavljenih imamo 33 kandidatov. Izbor kandidatov se bo opravil glede na ocene 7., 8. in 9. razreda.

V ostalih programih (tehnik računalništva, elektrotehnik, elektrikar in tehniška gimnazija) omejitve vpisa ne bo. Sprejeti bodo vsi prijavljeni učenci, ki bodo izpolnjevali pogoje, torej uspešno zaključili osnovno šolo.

O nadaljnjih postopkih vpisa boste vsi prijavljeni kandidati obveščeni pisno po pošti do srede, 3. 6. 2015.