Dosežki arhiv

Regijskega tekmovanja iz slovenščine za srebrno Cankarjevo priznanje 2014/15, ki je bilo v četrtek, 22. januarja 2015, na Gimnaziji in srednji kemijski šoli v Rušah, se je z naše šole udeležilo pet najboljših tekmovalcev s šolskega tekmovanja:
Aleš Žunko, 1. ap, Žiga Lah, 1.dr, Matic Strajnšak, 4. cr, Marcel Mumel, 2. ag in Leon Pahole, 4. ag.
Njihove mentorice so bile profesorice Marjana Nerat, Milena Milanovič in mag. Klementina Podvršnik.
Srebrno priznanje sta dosegla:
1.Marcel Mumel, 2. ag (Milena Milanovič)
2.Matic Strajnšak, 4. cr (mag. Klementina Podvršnik)

Na osnovi doizbora se bo Državnega tekmovanja, ki bo v soboto, 28. 3. 2015, z mentorico mag. K. Podvršnik udeležil dijak iz SSI-programa Matic Strajnšak, 4. cr