Razno

V ponedeljek, 23. 2. 2015, bo ob 8.45 v šolski telovadnici potekala predstavitev novih avdio tehnologij.

Miha Ciglar, skladatelj in raziskovalec na področju avdio tehnologij, bo predstavil nekatere produkte podjetja Ultrasonic, kot so direkcijski zvočnik „Acouspade“ ter računalniški vmesnik „Syntact“ za brez-kontaktno taktilno interakcijo.

Udeležba je obvezna za dijake programov tehnik računalništva, elektrotehnik in tehniške gimnazije. Ure se štejejo v ID oz. OIV.

Dijake v telovadnico pripeljejo učitelji, ki imajo v oddelku pouk 3. šolsko uro. 4. šolsko uro se pouk nadaljuje po urniku.