Razno

Med 11. 11. in 19. 11. 2014 smo med dijaki prvih in drugih letnikov izvedli anketni vprašalnik o zadovoljstvu s subvencionirano šolsko prehrano. Subvencionirana šolska prehrana v višini 2,42 € pripada vsem dijakom.

Analiza anketnega vprašalnika je pokazala, da so dijaki večinoma zadovoljni s šolsko prehrano. Prejeli smo tudi nekaj zelo koristnih komentarjev in predlogov, ki smo jih že posredovali izvajalcu Dijaškemu domu Maribor. Tudi v prihodnje bomo izvajalcu posredovali predloge o izboljšavah, ki jih bomo prejeli od dijakov in staršev.
Rezultati anketnega vprašalnika