Razno

MIZŠ je šolam v ponedeljek, 22. 09. 2014, omogočilo dostop do podatkov o upravičencih do subvencionirane prehrane. Vsi dijaki, ki jim pripada pravica do subvencionirane prehrane, bodo imeli od torka, 23. 9. 2014, subvencionirano prehrano. V primeru težav se obrnite na organizatorja šolske prehrane Aleksandra Reherja v času uradnih ur v kabinetu M6 (Gosposvetska 9), na tel. št. 02 234 19 15 ali na e-naslov .