Razno

Dijaki, ki si boste izposodili učbenike iz učbeniškega sklada, jih boste lahko prevzeli po naslednjem vrstnem redu:

1. letnik
torek, 2. 9. 2014, od 10.00 do 14.00
sredo, 3. 9. 2014, od 10.00 do 14.00

2. letnik
četrtek, 4. 9. 2014, od 10.00 do 14.00
petek, 5. 9. 2014, od 10.00 do 14.00

3. letnik
ponedeljek, 8. 9. 2014, od 10.00 do 14.00

4. letnik in 1. letnik PTI
torek, 9. 9. 2014, od 10.00 do 14.00

Učbenike boste lahko prevzeli s potrdilom o plačilu izposojevalnine (plačano položnico ali računalniškim izpiskom) v šolski knjižnici. Brez tega dokazila učbenikov ne morete dobiti.