Razno

Ker MIZŠ šolam še ni omogočil dostopa do aplikacije, v kateri bi pridobili podatke o upravičenosti dijakov do subvencije, bodo dijaki imeli pravico do subvencionirane malice, če bodo starši šoli posredovali kopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku. Kopijo prinesejo organizatorju šolske prehrane Aleksandru Reherju, vsak dan med 8.00 in 12.00, v kabinet M6 (Gosposvetska 9), pošljejo po pošti, faksu (02/234 19 18) ali pošljejo skenirano odločbo na e-naslov . Dijak bo imel pravico do subvencionirane malice naslednji dan po prejemu kopije odločbe.