DogodkiMediji o nas

Elektro Maribor je trem najboljšim dijakom SERŠ-a iz področja elektrotehnike podelil nagrade za odločnost v šolskem letu 2013/14.
Nagrajeni dijaki:
1. Mihael Hajšek, zlati znak odličnosti in nagrada v višini 300 €;
2. Jernej Frangež, srebrni znak odličnosti in nagrada v višini 200 €;
3. Oton Vlasak, bronasti znak in nagrada v višini 100 €
Nagrade sta podelila mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor, in Irena Srša Žnidarič, ravnateljica SERŠ-a. Oba sta se strinjala, da je sodelovanje med šolami in gospodarstvom ključnega pomena za oblikovanje kadrov, ki bodo s pravim znanjem in entuziazmom gradili našo prihodnost.

Prispevek TV Maribor, 23. 6. 2014

Dosežki nagrajencev
Zlati znak odličnosti: Mihael Hajšek, dijak 4. letnika programa elektrotehnik
Je zelo uspešen, marljiv in aktiven na različnih področjih. Vsa štiri leta šolanja je dosegel odličen šolski uspeh. Sodeloval je pri promociji SERŠ-a in elektrotehnike: pri predstavitve šole na tehničnih dnevih za osnovnošolce, informativnih dnevih, Jesenski šoli elektronike, na delavnicah Robosled, vodil je šolske prireditve. Sodeloval je na Noči raziskovalcev. Vsa štiri leta se je pri slovenščini uspešno udeleževal tekmovanja za Cankarjevo priznanje. V tem šolskem letu je dobil srebrno priznanje. Takoj po prihodu v Srednjo elektro-računalniško šolo Maribor se je aktivno vključil v krožek Uresničimo svoje ideje. V prvih dveh letnikih je izdelal inovacijska predloga povezana s prometno varnostjo, in sicer z naslovoma Krmiljenje železniškega prehoda in Krmiljenje križišča s prednostno cesto, v višjih letnikih pa inovacijski in raziskovalni nalogi Krmiljenje hleva za govedo in Mlekomat za teleta. Njegove naloge so bile odlične, saj se je vsa leta uvrstil na državno srečanje mladih raziskovalcev, kjer je prejel eno zlato, dve srebrni in eno bronasto priznanje. Eno leto je bil razglašen tudi za Zotkinega talenta.
Srebrni znak odličnosti: Jernej Frangež, dijak 2. letnika programa elektrotehnik
Že od prvega letnika obiskuje krožek elektronike Uresničimo svoje ideje. S svojimi raziskovalnimi in inovacijski nalogami je dosegel vidne rezultate tako na področnem kot tudi na državnem tekmovanju. Lani je na državnem tekmovanju dosegel 1. mesto in srebrno priznanje. Letos pa je z nalogo Krmiljenje prelivnega bazena zasedel 1. mesto in osvojil zlato priznanje. Že sedaj ve, da je elektrotehnika zanj pravi poklic in namerava tudi študirati v tej smeri.
Bronasti znak odličnosti: Oton Vlasak, dijak 2. letnika programa elektrikar
V letošnjem letu je dosegel srebrno priznanje na področnem Cankarjevem tekmovanju. V svoji skupini je bil najboljši in se je uvrstil na državno tekmovanje, kjer je dosegel srebrno priznanje. Ima odlične ocene pri strokovnih modulih (inštalacije, električne naprave, priklopi motorjev), tako pri praksi kot pri teoriji. Je odgovoren in prizadeven dijak, ki dobro sodeluje z učitelji ter pomaga sošolcem.

Članek v Večeru