Razno

Dijaki Aljaž Gerečnik, Urban Rajter in Tjaž Vračko (tehniška gimnazija) ter Mihael Hajšek (elektrotehnik), so vsa leta šolanja na SERŠ-u dosegli odličen učni uspeh. Dijake je sprejel župan MO Maribor Andrej Fištravec.
Čestitamo!