Razno

S strani prevoznikov smo prejeli obvestilo, da bodo veljavni obrazci za urejanje mesečnih vozovnic objavljeni po 15. 8. 2014. Vozovnice si bo mogoče urediti po 20. 8. 2014. Natančnejša navodila za potrjevanje obrazcev s strani šole bomo objavili, ko bomo od prevoznikov prejeli veljaven obrazec.