Razno

Za šolsko leto 2014/15 staršem ne bo potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice na Center za socialno delo, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2014. Kako bo šola pridobivala podatke o višini subvencije vas bomo obvestili, ko prejmemo obvestilo ministrstva.
Prijava na malico v šoli bo še vedno potrebna. Prijavnico za malico za šolsko leto 2014/15 dijaki oddajo najkasneje 24. 6. 2014.