Razno

SERŠ je sodeloval na sejmu LOS v Ljubljani. Sodelovali smo z Obrtno zbornico v okviru Odbora za znanost in tehnologijo.