Dogodki

Ponedeljek, 24. 4. 2014, smo obiskali Institut Jožefa Stefana v Ljubljani. Pot je bila umirjena, saj smo še na pol spali. Malo pred 9. uro zjutraj smo prispeli do Inštituta. Ogled se nam je pričel ob 9. uri. Po uvodnem delu v avli so nas razdelili v dve skupini.
Prva skupina si je v kemijskem laboratoriju ogleda različne tekočine, ki imajo feromagnetne lastnosti. Te lastnosti jim dajo delci velikosti nanometra(10-9). Druga predstavitev je bila v oddelku računalništva. Predstavili so nam uporabo pametne aplikacije za nadzor hiše oz. stanovanja in pametne računalnike s 127 procesorji. Sledila je zadnja predstavitev prve skupine v oddelku elektrotehnike, pokazali so nam vodne rakete, ki smo jih poskušali ujeti, kako s pomočjo elektrolize ločimo vodo in iz nje pridobimo vodik in kisik. Vodik nam služi kot gorivo, pridobljen kisik pa pripomore k še burnejšemu gorenju vodika. To tehnologijo uporabljajo že pri izstrelitvi raket pri Nasi, pri gorenju vodika pa dobimo nazaj vodo. Prevozna sredstva na vodo so prihodnost, vemo pa, da naftne firme tega ne dovolijo.
Ogled druge skupine je potekal nekoliko drugače. Najprej smo si ogledali izdelovanje keramike, ki je prevodna in obenem prepogljiva. Njen namen je izdelava prepogljivega zaslona. Sledila nam je predstavitev v računalniškem oddelku – zaznavanje magnetnega polja s pomočjo računalnika in vezja, ki ga zaznava. Tudi človek proizvede majhno magnetno polje nekaj piko Tesla. Videli smo delovanje telekomunikacijskih mrež, ki pokrivajo določeno območje. Njihove napake popravljajo z dodatnimi oddajniki. Za pravilno delovanje morajo uspešno povezati oddajnike med seboj in s satelitom.
Po končani predstavitvi so nas vodili v kemijski laboratorij organske in anorganske kemije, kjer s pomočjo naprav ugotavljajo masno koncentracijo določenega atoma v neki snovi. V organskem laboratoriju raztapljajo to snov v zelo močnih kislinah in nato to raztopino žgejo. Po barvi ognja določijo prevladujoč atom. V anorganskem laboratoriju pa s pomočjo naprave ustvarjajo plazmo iz sežiga ostale molekule, tako da ostane samo vrsta izbranega atoma.
Zadnja predstavitev je bila algoritem oz. genetski algoritem. Njegova ideja je izpeljana iz Darwinove ugotovitve. Uporablja se v industriji in lahko tudi pri vsakdanjem življenju, npr. sestava pravilnega jedilnika prirejenega posameznikovi teži in velikosti.
Po končani predstavitvi so nas pospremili v avlo, kjer smo se zahvalili za zelo poučne in zanimive predstavitve in njihovo prijaznost za naš sprejem, ter odšli proti avtobusu. Na poti domov smo se ustavili na Trojanah, kjer je večina navalila na ogromne krofe, še posebej čokoladne. Ko smo popili in pomalicali, smo se odpravili domov. Obisk Instituta Jožeta Stefana je bil čudovit, saj smo izvedeli veliko zanimivih in poučnih stvari, tudi to, da se samo s trdim delom lahko pride v ta institut.
Lukec Žnuderl, 3.at