Razno

Na SERŠ-u bomo v šolsko leto 2014/15 vpisovali v naslednje programe: elektrikar, računalnikar, elektrotehnik, tehnik računalništva, tehniška gimnazija, tehnik računalništva (PTI).