Dogodki

Na tiskovni konferenci, ki je potekala 6. 3. 2014, je podjetje OVEN, d. o. o. predstavilo in SERŠ-u predalo študijo energetski učinkovitosti za SERŠ Maribor.

OVEN, d. o. o. je za SERŠ Maribor naredil preliminarno študijo energetske učinkovitosti, ki vključuje opis objekta, popis obstoječega stanja, opisuje obstoječo porabo energentov, predloge za investicijsko rekonstrukcijo ter predloge in priporočila za modernizacijo.

Interes SERŠ-a je zmanjšanje stroškov ogrevanja z različnimi ukrepi:

  • z obnovo fasade;
  • z obnovo kurilnice: zamenjava kotla in/ali prehod na cenejši energent; možna soproizvodna električne in toplotne energije; predelava inštalacije centralnega ogrevanja tako, da je možno ogrevati samo določene zgradbe ali celo samo določene dele zgradb; namestitev programirljive avtomatike, s pomočjo katere bi v času, ko so zgradbe prazne, znižali temperaturo prostorov; obstaja tudi varianta ogrevanja prostorov glede na zasedenost, kar je možno v povezavi z urnikom;
  • z obnovo strehe s toplotno izolacijo.

Študija je skupni projekt SERŠ in OVEN ELEKTRO MARIBOR, d.o.o, ki jo je izdelal OVEN, d.o.o  s sodelavci. Implementacija študije bo za SERŠ pomenila predvsem občutno znižanje stroškov pri porabi  energentov, na dolgi rok pa to pomeni tudi prispevek k znižanju škodljivih emisij v okolje. SERŠ se želi obnašati okolju prijazno in izrabljati tudi obnovljive vire energije vendar za predvidene ukrepe sredstev nima. Obnova bi bila možna samo v sodelovanju z gospodarstvom in pridobivanjem sredstev iz evropskih skladov.

OVENm2