Vpis

Razpisana mesta in število prijavljenih za vpis v 1. letnik za šolsko leto 2017/18
ProgramRazpisana mestaPrijavljeni na dan 25. 4. 2017
Elektrikar2627
Računalnikar2631
Elektrotehnik5652
Tehnik računalništva112117
Tehniška gimnazija2828

Komentarji

  • MIZŠ je za program računalnikar sprejelo sklep o omejitvi vpisa. V ostalih programih omejitve vpisa ne bomo imeli.
  • V računalnikarju, elektrikarju, tehniku računalništva in elektrotehniku bomo izvajali samo angleščino zaradi premajhnega interesa za nemščino.
  • V tehniški gimnaziji bomo kot 1. tuji jezik izvajali angleščino, kot 2. tuji jezik pa nemščino.
  • Učencem, ki so imeli v OŠ odločbo otroka s posebnimi potrebami svetujemo, da v najkrajšem možnem času pričnejo na Zavodu RS za šolstvo urejati odločbo za srednjo šolo, če tega še niso storili. Urejanje odločbe za SŠ lahko namreč traja tudi več mesecev.

Dodatne informacije prejmete pri Iris Arbeiter (02/234 19 29, iris.arbeiter@sers.si) in Maji Krajnc (02/234 19 12, maja.krajnc@sers.si).

Informacije

Rokovnik – pomembni datumi
Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa
Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole
Razpis za šolsko leto 2017/18

Vpis 2017/18 – postopek in dokumentacija

OBVESTILA:

elektrikar, računalnikar, elektrotehnik, tehnik računalništva, tehniška gimnazija

MALICA:

Prijava na malico
Preberi več

OBRAZCI:

športnovzgojni karton, davčna številka

Da se izognemo gneči in bo vpis potekal tekoče, vas prosimo, da upoštevate vrstni red in s seboj prinesete izpolnjene obrazce, ki ste jih prejeli po pošti.

IZJAVA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

ORODJE:

Seznam potrebnega orodja:

Ponudba ponudnika, ki se bo predstavljal na šoli

STATUSI

Učenci, ki ste imeli v OŠ Odločbo otroka s posebnimi potrebami si morate za srednjo šolo urediti novo odločbo. Na vpisu nas obvestite o statusih, ki jih je imel učenec v OŠ.

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

Elektrikar
Računalnikar
Tehnik računalništva
Elektrotehnik
Tehniška gimnazija
Tehnik računalništva – PTI