Vračilo učbenikov in knjig – zaključni letniki

Vse dijake zaključnih oddelkov, ki ste si izposodili učbenike iz učbeniškega sklada, prosim, da jih najkasneje do petka, 18. 5. 2018 vrnete v šolsko knjižnico. Vrnite tudi gradivo, ki ste si ga izposodili za domače branje, referate, seminarske… Če morda kaj od izposojenega potrebujete še za maturo ali zaključni izpit, vrnite to takoj po opravljenih obveznostih.

Knjižničarka: Anastazija Brkljačič