Vpis v poklicno-tehniško izobraževanje

SPLOŠNO

Poklicno-tehniški program traja dve leti in se zaključi s poklicno maturo.

VPISNI POGOJI

Pogoj za vpis v poklicno-tehniške programe je zaključen poklicni program vključno z uspešno opravljenim zaključnim izpitom ustrezne smeri. Računalnikarji in elektrikarji se lahko med drugim vpišejo v PTI program Tehnik računalništva in Elektrotehnik.

MIZŠ je objavilo Razpis za vpis. Pogledate si ga lahko na njihovi spletni strani oz. tukaj. V razpisu bodo objavljeni programi razpisani po šolah in pogoji za vpis v posamezne programe. MIZŠ smo ponovno prosili za razpis programa PTI Elektrotehnik, ki nam ga ponovno niso odobrili. Tako bomo tudi za šolsko leto 2018/19 imeli razpisan samo program PTI Tehnik računalništva.

PRIJAVA

Najkasneje do 18. 5. 2018 morajo dijaki oddati izpolnjeno Prijavo za vpis v začetni letnik. Prijavo pošljejo oz. oddajo na šoli, kamor se prijavljajo.

OMEJITEV VPISA

V primeru omejitve vpisa se prijavljene kandidate izbere na podlagi točk, pridobljenih z:

  • učnim uspehom iz SLO, MAT in splošnim učnim uspehom v 1., 2. in 3. letniku – največje število možnih točk je 45 in
  • učnim uspehom iz SLO, strokovnega predmeta in splošnim uspehom pri zaključnem izpitu – največje število možnih točk je 15.

Skupaj lahko tako dijak zbere največ 60 točk.

ROKOVNIK ZA VPIS

KDAJ? KAJ?
9. in 10. 2. 2018 Informativni dan
do 18. 5. 2018 Prijavljanje za vpis – prijavnica
24. 5. 2018 Objava stanja prijav na internetu
do 7. 6. 2018 Morebitni prenos prijav za vpis
do 26. 6. 2018 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa
do 2. 7. 2018 Vpis
do 31. 8. 2018 Vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta

ODLOČBA OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI

Za izobraževanje v poklicno-tehniškem programu potrebuje dijak novo odločbo otroka s posebnimi potrebami. Starši morajo na Zavodu RS za šolstvu vložiti zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja, ki jo najdejo na spletni strani Zavoda RŠ za Šolstvo oz. tukaj https://www.zrss.si/gradiva/obrazci-poupp/

Obvezna priloga zahtevku je strokovna dokumentacija (zdravstvena, psihološka, specialno pedagoška, socialna in druga poročila), poročilo vzgojno-izobraževalnega oz. socialnovarstvenega zavoda o otroku in zapisnik opravljenega razgovora z otrokom. Poročilo vzgojno-izobraževalnega zavoda in zapisnik napiše šola. Dijaki oz. starši razrednika oz. šolsko svetovalno službo obvestijo o nameri nadaljevanja šolanja dijaka v PTI programu, da jim pripravi navedeno dokumentacijo.

 

Za dodatne informacije se obrnite na šolsko pedagoginja Iris Arbeiter (02/234 19 29, iris.arbeiter@sers.si) oz. Majo Krajnc (02/234 19 12, maja.krajnc@sers.si). Vse aktualne novice bodo objavljene na spletni strani šole: www.sers.si