Vpis v 1. letnik – število prijav

Razporeditev prejetih prijav po programih:

Razpisana mesta in število prijavljenih za vpis v 1. letnik za šolsko leto 2018/19
ProgramRazpisana mestaPrijavljeni na dan 25. 4. 2018
Elektrikar2622
Računalnikar2632
Elektrotehnik5657
Tehnik računalništva112119
Tehniška gimnazija2823

Komentarji

  • MIZŠ je podalo soglasje k predlogu sveta SERŠ o omejitvi vpisa v programa računalnikar in tehnik računalništva. V ostalih programih omejitve vpisa ne bo.
  • Podrobnejše informacije o vpisnem postopku prejmejo vsi prijavljeni kandidati po pošti do 6. 6. 2018.
  • Informacije o vpisu prejmete pri Iris Arbeiter (02/234 19 29, iris.arbeiter@sers.si) in Maji Krajnc (02/234 19 12, maja.krajnc@sers.si).
Informacije

Rokovnik – pomembni datumi
Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa
Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole
Razpis za šolsko leto 2018/19

Vpis 2017/18 – postopek in dokumentacija

OBVESTILA:

elektrikar, računalnikar, elektrotehnik, tehnik računalništva, tehniška gimnazija

MALICA:

Prijava na malico
Preberi več

OBRAZCI:

športnovzgojni karton, davčna številka

Izjava o privolitvi staršev / zakonitih zastopnikov dijaka oziroma polnoletnega dijaka za obdelavo osebnih podatkov dijaka

Da se izognemo gneči in bo vpis potekal tekoče, vas prosimo, da upoštevate vrstni red in s seboj prinesete izpolnjene obrazce, ki ste jih prejeli po pošti.

ORODJE:

Seznam potrebnega orodja:

Ponudba ponudnika, ki se bo predstavljal na šoli

STATUSI

Učenci, ki ste imeli v OŠ Odločbo otroka s posebnimi potrebami si morate za srednjo šolo urediti novo odločbo. Na vpisu nas obvestite o statusih, ki jih je imel učenec v OŠ.

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

Elektrikar
Računalnikar
Tehnik računalništva
Elektrotehnik
Tehniška gimnazija
Tehnik računalništva – PTI