Varnost na gradbišču

Obveščam vas, da se je pričela zadnja in najobsežnejša faza energetske sanacije šolske stavbe na Smetanovi 6. Zaradi vaše varnosti vam strogo prepovedujem približevanje, plezanje in zadrževanje blizu odra.

Dela morajo biti zaključena do dolgotrajnih visokih temperatur, zato jih ne moremo prestaviti na poletje.

Že večkrat ste dokazali, da se znate vesti zrelo in odgovorno in tako naj bo tudi sedaj. Redno hodite v šolo, sodelujte pri pouku, poslušajte razlago, vadite, razmišljajte, snov obnovite tudi doma in pred vami bodo sproščene počitnice.

Naj ponovim, v času del na fasadi in strehi šolske zgradbe, se zaradi vaše varnosti ne približujte gradbišču.