Učbeniški sklad

Izbor učbeniških kompletov v učbeniškem skladu, nabava in izposoja potekajo po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov, ki ga je izdalo šolsko ministrstvo.

Učbeniški komplet določi skrbnica učbeniškega sklada skupaj z učitelji posameznih predmetnih aktivov v zavodu. Vanj so vključeni samo tisti učbeniki, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov za srednje šole za tekoče šolsko leto. Kompleti ne zajemajo učbenikov za tuje jezike in delovne zvezke.

Dijak si lahko izposodi celoten komplet, ne pa posameznih učbenikov. Šola zaračuna dijakom izposojnine, ki znaša eno tretjino nabavne cene kompleta. Izposojnino plačajo dijaki preko položnice. Dijakom, ki zaradi socialnih razlogov (ustrezna dokazila) ne morejo plačati izposojnine, šola omogoči brezplačno izposojo.

Dijaki dobijo učbenike v prvem tednu pouka. Ob koncu šolskega leta dijaki vrnejo celoten komplet. V primeru, da ima dijak popravni izpit, lahko zadrži potrebni učbenik do roka, ko opravi izpit.

Dijak je dolžan plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik. Višina odškodnine je odvisna od nabavne cene in starosti učbenika.

V našem zavodu si vsako šolsko leto izposodi učbenike preko petsto dijakov.

Ker srednje šole samo financirajo učbeniške sklade, sredstva, zbrana z izposojnino, uporabijo za nakup učbenikov v naslednjem šolskem letu.

Učbeniški sklad in druga učna gradiva za 2017/18

Razpored izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada