Šolski koledar

OCENJEVALNA OBDOBJA IN KONFERENCE

Začetek pouka petek, 1. september 2017

NEZAKLJUČNI ODDELKI

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja za vse ponedeljek, 15. 1. 2018
Konferenca ponedeljek, 15. 1. 2018, ob 14.00
Delitev obvestil o uspehu sreda, 17. 1. 2018
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja četrtek, 21. 6. 2018
Konferenca četrtek, 21. 6. 2018, ob 14.00
Delitev spričeval/obvestil o uspehu petek, 22. 6. 2018 zaključek pouka,

po proslavi razdelitev spričeval

ZAKLJUČNI ODDELKI 

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja za vse petek, 15. 1. 2018
Konferenca ponedeljek, 15. 1. 2018, ob 14.00
Delitev obvestil o uspehu sreda, 17. 1. 2018
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za zaključne letnike petek, 18. 5. 2018
Konferenca petek, 18. 5. 2018, ob 14.00
Delitev spričeval/obvestil o uspehu ponedeljek, 21. 5. 2018

Ocene morajo biti zaključene 24 ur pred konferenco, pisna ocenjevanja pa 10 dni pouka pred konferenco (razen ponavljanj).

 KONFERENCE PO ZAKLJUČKU POUKA

Zaključna konferenca četrtek 5.7., ob 12.00
Konferenca pred popravnimi izpiti četrtek, 16. 8. 2018, ob 8.00
Uvodna konferenca četrtek, 30. 8. 2018, ob 12.00

 TEMATSKE KONFERENCE

eAsistent  za razrednike ponedeljek, 28. 8. 2017, ob 12.00
LDN SERŠ-a ponedeljek, 18. 9. 2017, 13.45
Formativno spremljanje učnega procesa ponedeljek, 20. 11. 2017, 13. 40
Dijaki s posebnimi potrebami ponedeljek, 9. 10. 2017, ob 13.45
Kakovost dela v šoli torek, 9. 1. 2018
eAsistent za razrednike avgust 2018

POČITNICE

Jesenske

3 dni

od ponedeljka 30. oktobra do petka 3. novembra 2017

(prazniki: Dan reformacije –, 31. 10.,

Dan spomina na mrtve – 1. 11.)

Novoletne

3 dni

od ponedeljka, 25. 12. 2017 do torka, 2. 1. 2018

(prazniki: Božič –25. 12. 2017,

Dan samostojnosti in enotnosti – 26. 12. 2017

in Novo leto – 1. in 2. 1. 2018)

Zimske

5 dni

od ponedeljka, 26. 2., do petka, 2. 3. 2018
Prvomajske

3 dni

od petka, 27. 4. do srede 2. maja

(prazniki: Dan upora proti okupatorju – 27. 4. 2018,

Praznik dela – 1. 5. in 2. 5. 2018)

Poletne od torka, 26. 6. do petka, 31. 8. 2018

POUKA PROSTI DNEVI

Petek, 13. 10. 2017 Dan šole
torek, 31. 10. 2017: Dan reformacije;

sreda, 1. 11. 2017: Dan spomina na mrtve;

ponedeljek, 25. 12. 2017: Božič;

torek, 26. 12. 2017 : Dan samostojnosti in enotnosti;

ponedeljek in torek, 1. in 2. 1. 2018: Novo leto;

četrtek, 8. 2. 2018 : Prešernov dan;

ponedeljek, 2. 4. 2018: Velikonočni ponedeljek;

petek, 27. 4. 2018: Dan upora proti okupatorju;

torek in sreda 1. in 2. 5. 2018: Praznik dela;

ponedeljek, 25. 6. 2018: Dan državnosti;

sreda, 15. 8.2018 : Marijino vnebovzetje

Državni prazniki

 

GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI

Skupni roditeljski sestanki ob 17.00:

  • za 1. letnike v torek, 5. 9. 2017

1.ar, 1.br, 1.cr ter 1.ag najprej skupni roditeljski sestanek v dvorani, sledijo roditeljski sestanki posameznih oddelkov z razredniki

1.ap, 1.bp, 1.at, 1.bt, 1.dr najprej roditeljski sestanek z razredniki, ob 18.00 sledi še skupni roditeljski sestanek v dvorani

  • za višje letnike in PTI-program v torek, 12. 9. 2017.

Skupne govorilne ure bodo 2. torek v mesecu ob 17.00: 14. november, 12. december, 9. januar, 13. marec, 10. april, 8. maj. Skupnih GU oktobra, februarja in junija ni.

IZPITI

PRIPRAVE

Organizirana priprava na vse vrste izpitov in realizacija manjkajočih obveznosti (PP, LAV, OIV, ID…) od 21. do 25. 5. za zaključne letnike

ter od 25. do 27. 6. 2018 za nezaključne oddelke

Priprave na junijski izpitni rok od ponedeljeka, 25. do srede, 27. junija 2018
Organizirana priprava na zaključne preizkuse znanja (SM, PM, ZI) od ponedeljka, 21. 5. do petka, 25. 5. 2018

DATUMI IZPITNIH ROKOV

od ponedeljka, 11. 9. do petka, 15. 9. 2017 naknadni izpiti za vse tiste, ki se niso mogli udeležiti avgustovskega roka zaradi objektivnih razlogov, npr. bolezni
od ponedeljka, 20. 11. do petka, 24. 11. 2017 vse vrste izpitov
od ponedeljka, 19. 2. do četrtka 22. 2. 2018 zimski izpitni rok, vse vrste izpitov
od ponedeljka, 9. 4. do petka, 13. 4. 2018 vse vrste izpitov
ponedeljek, 28. 5. 2018 dopolnilni izpiti za izboljševanje ocen za dijake zaključnih letnikov
*od srede, 30. 5. do četrtka, 7. 6. 2018 vse vrste izpitov zaključnih letnikov poklicnih programov
od petka, 29. 6. do četrtka, 5. 7. 2018 Spomladanski izpitni rok, vse vrste izpitov
od četrtka, 16. 8. do srede, 22. 8. 2018 Jesenski izpitni rok, vse vrste izpitov
četrtek, 30. 8. 2018 naknadni izpiti za vse tiste, ki se niso mogli udeležiti avgustovskega roka zaradi objektivnih razlogov, npr. bolezni

* datum pričetka izpitnega roka spremenjen iz četrtka, 31. 5., na sredo, 30. 5.

PRIJAVA NA IZPITE

Kandidati se na popravne/dopolnilne/predmetne izpite prijavijo najkasneje sedem dni pred izpitnim rokom, odjavijo pa se lahko najkasneje tri dni pred dnevom, ko izpit iz prijavljenega predmeta poteka.

IZPITNI ROKI ZA UDELEŽENCE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH za vse vrste izpitov

  • od ponedeljka, 9. do petka, 13. oktobra 2017
  • od ponedeljka, 11. do petka, 15. decembra 2017
  • od ponedeljka, 5. do petka, 9. februarja 2018
  • od ponedeljka, 9. do petka, 13. aprila 2018
  • od ponedeljka, 11. do petka, 15. junija 2018
  • od četrtka, 16. do srede, 22. avgusta 2018

Skrajni rok za prijavo na vse vrste izpitov: kandidati se prijavijo k izpitu najkasneje sedem dni pred izpitnim rokom, odjavijo pa se lahko najkasneje tri dni pred dnevom, ko izpit iz ustreznega predmeta poteka. Na enem izpitnem roku se lahko opravljajo največ trije izpiti (končni ali delni).

Obravnavali bomo prijave, ki bodo oddane pravočasno, bodo pravilno izpolnjene (natančen naziv predmeta, letnik, pravilno označeno delni, končni izpit) in bodo imele priloženo potrdilo o plačilu.

 KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA 2017/18

ZIMSKI ROK  
9. januar 2018 Prijava k zaključnemu izpitu
5. februar 2018 Slovenščina – pisni del
12. februar 2017 Izdelek oziroma storitev in zagovor
13. februar 2017 Slovenščina – ustni del
19. februar 2017 Delitev spričeval
SPOMLADANSKI ROK  
4. maj 2018 Prijava k zaključnemu izpitu
4. junij 2018 Slovenščina – pisni del
5. in 6. junij 2018 Storitev oz. izdelek  in zagovor
7. in 8. junij 2018 Slovenščina – ustni del
18. junij 2018 Delitev spričeval
JESENSKI ROK  
20. julij 2018 Prijava k zaključnemu izpitu
20. avgust 2018 Slovenščina – pisni del
21. avgust 2018 Storitev oz. izdelek  in zagovor
22. avgust 2018 Slovenščina – ustni del
27. avgust 2018 Delitev spričeval

 KOLEDAR SPLOŠNE MATURE

Spomladanski rok splošne mature 2018

15. november 2017 Rok za oddajo predprijave
30. marec 2018 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
17. april 2018 Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
29. april 2018 Rok za spremembo prijave (zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode)
4. maj 2018 Slovenščina kot materinščina (izpitna pola 1 – esej)
15. maj 2018 Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
19. maj 2018 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
25. maj 2018 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
29. maj 2018 Slovenščina kot materinščina (izpitna pola 2)
2. junij 2018 Angleščina
4. junij 2018 Elektrotehnika, računalništvo
6. junij 2018 Nemščina
7. junij 2018 Zgodovina
8. junij 2018 Fizika
9.  junij 2018 Matematika
13. – 22. junija 2018

(izjemoma  2. in 9. 6.)

Ustni izpiti
11. julij 2018 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
12. julij 2018 Zadnji rok za prijavo k maturi
14. julij 2018 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo
Od 16. do 26. julija 2018 Vpogledi v izpitno dokumentacijo

 Jesenski rok splošne mature 2017

12. julij 2018 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
14. avgust 2018 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
20. avgust 2018 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli.
24. avgust 2018 Začetek SM v jesenskem izpitnem roku
24. avgust 2018 Slovenščina kot materinščina (izpitna pola 1, esej, izpitna pola
27. avgust 2018 Matematika
25. avgust 2018 Tuji jeziki in izbirni predmeti
28. avgust 2018 Tuji jeziki in izbirni predmeti
29. avgust 2018 Tuji jeziki in izbirni predmeti
30. avgust 2018 Tuji jeziki in izbirni predmeti
5. september 2018 Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita.
Od 24. 8 do vključno

5. 9. 2018

Ustni izpiti mature
17. september 2018 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi na jesenskem izpitnem roku
20. september 2018 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo
Od 21. do 27. 9. 2018  Vpogledi v izpitno dokumentacijo

Oba roka

14. januar 2018 Zadnji rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu splošne mature 2017

 KOLEDAR POKLICNE MATURE

Zimski rok poklicne mature

1. februar 2018 Začetek PM v zimskem izpitnem roku
3. december 2017 Zadnji rok za prijavo k PM
22. januar 2018 naknadna prijava iz upravičenih razlogov
28. januar 2018 Zadnji rok za pisno odjavo od PM
1. februar Slovenščina, pisni
2. februar 2. predmet PM
5. februar Matematika, angleščina, nemščina, pisni
6. do 16. februar Ustni izpiti in 4. predmet PM
5. marec 2018 Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM

Spomladanski izpitni rok poklicne mature

29. maj 2018 Začetek spomladanskega izpitnega roka PM
30. marec Zadnji rok za prijavo k PM
19. maj Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
25. maj Zadnji rok za pisno odjavo od PM
29. maj Slovenščina – pisni izpit
2. junij Angleščina – pisni izpit
6. junij Nemščina – pisni izpit
9. junij Matematika – pisni izpit
11. junij 2. predmet PM – pisni izpit
od 13. junija do 22. junija (izjemoma 2. in 9. 6.) Ustni izpiti in 4. predmet
6. julij Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

Jesenski izpitni rok poklicne mature

7. julij 2018 Zadnji rok za prijavo k PM
14. avgust Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
20. avgust Zadnji rok za pisno odjavo od PM
24. avgust 2018 Začetek PM v jesenskem izpitnem roku
24. avgust Slovenščina – pisni izpit
27. avgust Matematika – pisni izpit
29. avgust Angleščina, nemščina – pisni izpit
31. avgust 2. predmet – pisni izpit
od 24. avgusta do

5. septembra

Ustni izpiti in 4. predmet
10. september Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi na jesenskem izpitnem roku

ZAČETEK POUKA

Pouk se začenja praviloma ob osmih zjutraj. Svet šole je v soglasju s svetom staršev, dijaško skupnostjo in učiteljskim zborom odločil, da zaradi organizacijskih potreb šole in želje vozačev pouk občasno pričnemo ob 7.00.

PROSLAVE:

petek, 22. 12. 2017 pred dnevom samostojnosti in enotnosti
sreda, 7. 2. 2018 pred slovenskim kulturnim praznikom, pouk, 8. 2. Prešernov dan
petek, 22. 6. 2018 pred dnevom državnosti

RAZNO:

Elektriada : 13. – 15. 10. 2017

ROBOSled – Seminar za učence in mentorje: v torek, 9. januarja 2018, ob 13.00

ROBOSled: v četrtek, 8. marec 2018

Tekmovanje in srečanje poklicnih in tehniških šol: 20. marec 2018 v Krškem

Nagradni izlet dijakov:  sreda, 23. maja 2018

Strokovna ekskurzija za zaposlene: 11. in 12. maj 2018

Informativni dan: 9. in 10. februarja 2018 (petek in sobota)

Redni urnik bomo minimalno spremenili predvidoma 15. januarja 2018