Svetovalna služba

Dijakom in staršem svetujejo

 • Maja Krajnc, univ. dipl. ped.

  Ime (obvezno)

  Vaš e-naslov (obvezno)

  Zadeva

  Sporočilo

  , tel. št. 02/234 19 12, pisarna na Smetanovi 6, za program tehnik računalništva  in
 • Iris Arbeiter, prof. pedagogike biologije

  Ime (obvezno)

  Vaš e-naslov (obvezno)

  Zadeva

  Sporočilo

  , 02/234 19 29, pisarna na Gosposvetski 9, za programa elektrotehnik in tehniška gimnazija
 • Lara Jug, tel. št. 02/234 19 31, pisarna na Gosposvetski 9, za programe računalnikar, elektrikar, PTI tehnik računalništva

Staršem svetujemo, da se za razgovore naročijo po telefonu ali po elektronski pošti.

Kdaj po pomoč?Uporaba digitalne tehnologije - varnost, zasvojenost, preventivaStatusiDPPNadarjeniŠtipendijeSpletno svetovanje

Vsak človek se znajde v situaciji, ko ne ve, kako se odločiti, ne najde prave rešitve. Morda se pojavljajo vprašanja:

 • Kako naj se učim, da bom bolj uspešen?
 • Kako naj se obvladam?
 • Marsičesa me je strah. Kako naj postanem bolj samozavesten?
 • Imam zdravstvene težave …
 • Izostajam od pouka, dobivam slabe ocene … Kako naprej? Odnehati ali …?
 • Kaj naj storim, ker se v šoli ne počutim dobro, …?
 • Za kateri študij naj se odločim?
 • Me nihče ne razume?
 • Urejam si status dijaka, ki se vzporedno izobražuje, kulturnika…
 • Sem dijak s posebnimi potrebami in me zanima…
 • Na izpitih nisem bil uspešen. Kako naj dokončam izobraževanje?

Takrat poišči svetovalno delavko, ki ti bo pomagala poiskati rešitve in razvijati odgovornost za svoje odločitve.

Računalniki, mobilniki, splet in spletna družabna omrežja praviloma bogatijo in dopolnjujejo naše delo in odnose. Prekomerna uporaba pa lahko privede do nasprotnih, negativnih učinkov na naše življenje.
Povzeli smo glavne oporne točke na to temo, povzete po spletnih straneh lougout.si in safe.si, kjer lahko najdete veliko poučnega gradiva in praktičnih nasvetov na temo prekomerne rabe digitalne tehnologije in nasvete za preventivo.

V Mariboru je pričela delovati Ambulanta za podporo in pomoč mladim pri prekomerni rabi interneta. Ambulanta je brezplačna, potrebno pa se je predhodno naročiti. Več si preberite tukaj.

Poglejte si še (vir: safe.si):

Šola lahko dijaku dodeli naslednje statuse:

 • status športnika
 • status dijaka, ki se vzporedno izobražuje
 • status kulturnika
 • status demonstratorja
 • status raziskovalca

Šola prilagodi dijakom s statusom obveznosti v naslednjem obsegu:

 • omogoči se odsotnost od pouka zaradi treningov in tekmovanj,
 • dan po tekmi so dijaki oproščen preverjanja in ocenjevanja znanja,
 • opravičeni so sprotnega ocenjevanja znanja, razen dva tedna pred koncem ocenjevalnega obdobja ali na dan napovedanega preverjanja in ocenjevanja,
 • v času, ko imajo status, tekmujejo tudi za šolsko ekipo.

Individualizirani programi za šolsko leto 2016/17 se bodo sestavili v prvih treh tednih septembra za vse dijake, ki imajo veljavno odločbo otroka s posebnimi potrebami. Starši bodo domov prejeli pisno vabilo. Do sestave novega IPja se za dijake višjih letnikov upošteva naš lanski IP, dijaki lahko tudi takoj pričnete z individualno učno pomočjo.

Za dijaki, ki ste še v postopku in še nimate odločbe bomo IP sestavili, ko na šolo prejmemo veljavno odločbo otroka s posebnimi potrebami (odločba iz OŠ v SŠ ni veljavna).

Postopek za pridobitev statusa dijaka s posebnimi potrebami:

 1. Oglasite se na OE Zavoda za šolstvo (OE Maribor je na naslovu: Trg revolucije 7 na Taboru; za druge enote je to drugje), kjer vložite zahtevek za uvedbo postopka. Med drugim morate priložiti Poročilo šole in Zapisnik opravljenega razgovora z dijakom. Dokumente vam bo pripravila svetovalna služba v roku 14 dni, ko jo boste za to ustno ali pisno zaprosili.
 2. Zavod vas usmeri na ustrezno komisijo.
 3. Otrok bo napoten na potrebne preglede.
 4. Komisija izda strokovno mnenje in vam ga pošlje.
 5. Zavod za šolstvo na osnovi strokovnega mnenja komisije pripravi odločbo, ki jo pošlje staršem in šoli. Šola prejme skupaj odločbo in strokovno mnenje
 6. Strokovni tim na šoli v 40-tih dneh od prejema odločbe pripravi individualiziran program – IP v katerem določi prilagoditve. Na sestanek so vabljeni starši in dijak.

Po izkušnjah postopek  za pridobitev odločbe traja 6 mesecev do enega leta.

 

Nadarjene dijake zaradi njihovih posebnih učnih in drugih značilnosti in potreb uvrščamo v skupino dijakov s posebnimi potrebami.

Nadarjeni ali talentirani so tisti otroci in mladostniki, ki so pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju, in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.

Dijaki so bili kot nadarjeni prepoznani v osnovni šoli. Ob vpisu srednji šoli posredujejo dokazilo o nadarjenosti in poročilo o delu v osnovni šoli.

Šolska svetovalna delavka skupaj z dijakom na začetku šolskega leta v mesecu oktobru sestavi individualiziran program, v okviru katerega prilagodimo aktivnosti. S programom seznanimo starše, razrednika in učitelje, ki bodo z dijakom delali. Dijake vzpodbujamo, da se vključijo v krožke, sodelujejo na tekmovanjih (jezikovnih, matematičnih, športnih, Mladi za napredek Maribora – raziskovalne naloge…), šolskih prireditvah ipd. Vključitev dijaka v dejavnost je prostovoljna.

 

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) uvaja novosti na področju štipendiranja. Za štipendiste, ki štipendije že prejemajo, veljajo do nove določitve štipendije pogoji, pod katerimi so štipendijo prejeli. Nov zakon predvideva naslednje vrste štipendij:

 • Državne štipendije
 • Zoisove štipendije
 • za deficitarne poklice – prijavijo se lahko dijaki 1. letnika programa elektrikar, prijava do 20. 9. 2017, razpis si poglejte tukaj
 • kadrovske (sofinanciranje)
 • štipendije Ad futura za mednarodno mobilnost

V primeru dodatnih vprašanj, se lahko obrnete na:

 • Center za socialno delo
 • Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
To sem jaz - logoSpletna svetovalnica vam pomaga pri iskanju odgovorov na različna vprašanja s področja samopodobe, telesnega in duševnega zdravja, medsebojnih odnosov,  reševanja različnih problemov. Svetujejo vam priznani zdravniki, psihologi in drugi strokovnjaki. Mimo čakalne vrste in napotnice dobite hitre in kvalitetne odgovore. Dostop do spletne svetovalnice V šolski knjižnici si lahko izposodite priročnik za fante in punce 10 KORAKOV DO BOLJŠE SAMOPODOBE, To sem jaz, verjamem vase.