Zaposleni


Kontakti zaposlenih

Družboslovje
Zdravko Papić
Marija Bitenc
Branka Rotman
Zdenka Kelc
Ljudmila P. Bruderman

Umetnost in multimedija
mag. Domen Rupnik
Robert Novak
Miran Waldhütter

Matematika
Petra Tisnikar
Nataša Hauptman
Polonca Pavlič
Irena Pivko
Monika Stergar
Darko Zinrajh

Naravoslovje
Tanja Jagarinec
Darinka Ferlež
Anton Soršak
Darko Zinrajh
Iris Arbeiter

Slovenščina
Milena Milanovič
Daniela Hergan
Jelka Pišec
Marjana Nerat
mag. Klementina Podvršnik
Jadranka Golob
Vlasta Rojs

Tuji jeziki
Daniela Hergan
Nataly Coljnar
Sanela M. Majhenič
dr. Nataša Kralj
Suzana Rehberger
Ida Lotrič
Patricia Kocbek
Karin Lah

Elektrotehnika
Bojan Rozin
mag. Milan Auda
Robi Gašparič
Žarko Jesenovec
mag. Ivanka Lesjak
Milan Šarman
Darko Visočnik
Miran Čokl
Danilo Germ
Dušan Kaiser
Benjamin Vergles
Manja Š. Šumandl
Bojan Dežman
Milan Ivič
Peter Koler
Darko Romih

Računalništvo
Rolando Rajšp
Borut Breščak
Slavko Nekrep
Andrej Primožič
Marjan Uranjek
Jernej Feguš
Manja S. Potisk
Rudolf Weinzerl
Vida Motaln
Branko Potisk
Jože Štrucl
Jernej Krajnčan

Športna vzgoja
Bojan Skok
Polona K. Švab
Aleš Bezjak
Zvonko Kladnik
Bojan Tramšek

Kolegij ravnateljice
Irena S. Žnidarič
Darko Romih
Miran Waldhütter
Maja Krajnc
Teja Tušak