Govorilne ure

govorilne

TEDENSKE GOVORILNE URE

Kontakti učiteljev

Zaradi prilagojenih urnikov in različnih obveznosti učiteljev (npr. v izpitnih komisijah v okviru zaključnih izpitov), se od ponedeljka, 22. 5. 2017, za tedensko dopoldansko govorilno uro predhodno dogovorite z učiteljem po elektronski pošti. Skupne popoldanske GU bodo v torek, 6. 6. 2017.

RODITELJSKI SESTANKI

Skupni roditeljski sestanek za starše 1. letnikov bo v torek, 6. 9. 2016, ob 17.00. Višji letniki in PTI programi bodo imeli roditeljske sestanke v torek, 13. 9. 2016, ob 17.00.

SKUPNE GOVORILNE URE

Skupne govorilne ure vseh učiteljev so 2. torek v mesecu ob 17.00, razen oktobra in februarja. Junija bodo govorilen ure 1. torek v mesecu.

Datumi skupnih govorilnih ur v šolskem letu 2016/17:

8. november
13. december
10. januar
14. marec
11. april
9. maj
6. junij

eAsistent

Starši lahko za obveščanje o svojem otroku o izostankih, ocenah, za komunikacijo z učitelji uporabljate aplikacijo eAsistenta. Na naročilnici, ki so dijaki prejeli od razrednika, si preberite podrobna navodila. Storitev je plačljiva neposredno eAsistentu. Uporaba eAsistenta ni obvezna in je prostovoljna.