ŠOLA

Govorilne ure

TEDENSKE GOVORILNE URE Kontakti učiteljev Zaradi prilagojenih urnikov in različnih obveznosti učiteljev (npr. v izpitnih komisijah v okviru zaključnih izpitov), se od ponedeljka, 22. 5. 2017, za tedensko dopoldansko govorilno uro predhodno dogo...

Info javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja Letni delovni načrt 2016/17 Poročilo SERŠ za šolsko leto 2015/16 Poslovno poročilo SERŠ 2015 Poročilo komisije za kakovost 2014/15 Poročilo za 2015/16 in letni delovni načrt za 2016/17 za izobra...

Knjižnica

  Knjižnica je odprta vsak dan med 7.00 in 9.30  ter med 10.00 in 14.00 . Šolska knjižnica SERŠ ima svoje prostore v šolski zgradbi na Gosposvetski 9. V sestavi knjižnice je čitalnica s 30 sedeži in prostor za prosti dostop dijakov do...

Načrti ocenjevanja

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK  

O šoli

SREDNJA ELEKTRO-RAČUNALNIŠKA ŠOLA MARIBOR Smetanova ulica 6 2000 Maribor Telefonska številka: 02 234 19 10 Telefonska številka zbornice  na Smetanovi 6: 02 234 19 32 Telefonska številka zbornice na Gosposvetski 9: 02 234 19 27 Faks: 02 23...
Ravnateljica

Ravnateljica

Irena Srša Žnidarič, spec. Telefonska številka: 02 234 19 14 Končane šole: univerzitetna diplomirana pedagoginja in filozofinja, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani specializacija, Visoka šola za management v Kopru
Pomočnik ravnateljice

Pomočnik ravnateljice

Darko Romih, univ. dipl. inž. Telefonska številka: 02 234 19 19

Svet zavoda

Zapisniki: Zapisnik, 22. 9. 2016 Zapisnik 5. 10. 2015 Zapisnik 1. 2. 2016

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesov staršev smo oblikovali svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravna...

Zaposleni

Kontakti zaposlenih Družboslovje Zdravko Papić Marija Bitenc Branka Rotman Zdenka Kelc Ljudmila P. Bruderman Umetnost in multimedija mag. Domen Rupnik ...

Pravila, organizacija

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah Šolska pravila SERŠ Šolska pravila ocenjevanja SERŠ Organizacija dela v šoli Dežurstvo učiteljev in dijakov Šolska pravila o vedenju ...

Publikacije

Šolski bilten SERŠ Bilten SERŠ 2016/17 Bilten SERŠ 2015/16 Bilten SERŠ 2014/15 Bilten SERŠ 2013/14 Bilten SERŠ 2012/13 Bilten SERŠ 2011/12 Bilten tehniške gimnazije Bilten tehniške gimnazije 2015/16 Bilten tehniške gimnazije 2013/14 ...

Šolski koledar

Šolski koledar 2016/17
Svetovalna služba

Svetovalna služba

Dijakom in staršem svetujeta  in Sprejeli vas bosta vsak delovni dan v času uradnih ur od 10.00 do 12.00, v nujnih primerih pa tudi od 8.00 do 13.00 po dogovoru. Na voljo sta vama tudi v času skupnih govorilnih ur, drugi torek ...

Učbeniški sklad

Izbor učbeniških kompletov v učbeniškem skladu, nabava in izposoja potekajo po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov, ki ga je izdalo šolsko ministrstvo. Učbeniški komplet določi skrbnica učbeniškega sklada skupaj z učitelji posameznih predmetnih a...

Vpis

Vpis v SERŠ Vpis v poklicno-tehniške programe Vpis na visokošolske zavode

Za medije

Logotip SERŠ Maribor Vektorska oblika (PDF, CMYK) SERŠ logotip SERŠ logotip s sloganom SERŠ logotip centralna poravnava SERŠ logotip centralna poravnava s sloganom Bitna oblika (JPG, CMYK) Logotip SERŠ Bitna oblika (JPG, RGB) ...

Šolski sklad

Srednja elektro-računalniška šola Maribor je usmerjena v razvijanje ustvarjalnosti in individualnih sposobnosti dijakov. Takšna usmeritev pa zahteva boljše materialne pogoje, kot jih zagotavlja država. Dodatna finančna sredstva zbiramo tudi s prost...